Havkajakken SkarVens nettsider er utilgjengelige for øyeblikket.

SkarVens konstruktør, Ole Holtan, kan nås

per telefon: 48 25 40 42